Πετρος Στυλιανου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: +357.99.73.95.39

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

  • Version
  • 2 Download
  • 12.47 MB File Size
  • 1 File Count
  • November 28, 2016 Create Date
  • December 16, 2016 Last Updated

"Έντιμε κύριε Πρόεδρε, έντιμοι κύριοι συνάδελφοι. Δέν πρόκειται να ύπεισέλθω εις λεπτομερείας έπί τών κατα Κεφάλαιον προνοουμένων δαπανών τών δύο Προϋπολογισμών, δεδομένου ότι Επραξα τοϋτο έπανειλημμένως άλλοτε κατα τας συζητήσεις τών άντιστοίχων Προϋπολογισμών.

Δείτε εδώ


Download
FileAction
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣDownload