Πετρος Στυλιανου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: +357.99.73.95.39

ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Version
Download1
Stock
Total Files1
File Size10.80 MB
Create DateNovember 4, 2016
Last UpdatedNovember 4, 2016

TO ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Ήχος α'
Εν τη Γεννήσει, την παρθενίαν εφύλαξας εν τη κοιμήσει, τον κόσμον
ου κατέλιπες Θεοτόκε· μετέστης προς την ζωήν,
Μήτηρ υπάρχουσα της ζωής, και ταις πρεσβείας ταις σαις λυτρουμένη, εκ θανάτου τας ψυχάς ημών.

TO ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Ήχος β' Αυτόμελον
Την εν πρεσβείας ακοίμητον Θεοτόκον, και προστασίας αμετάθετον
ελπίδα , τάφος και νέκρωσις ουκ εκράτησεν· ως γαρ ζωής Μητέρα, προς την
ζωήν μετέστησεν ο μήτραν οικήσας αειπάρθεvον.

Δείτε εδώ


Download
FileAction
ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣDownload